Toisilta oppii, laitetaan siis

Tieto Kiertoon

Porukassa kierrätetään muutakin kuin tavaroita ja palveluja! Kertynyttä kokemustaan jakavat maksutta jäsenille eri alojen asiantuntijat Tukifoorumeilla, ja Jäsenten kokemuksen kautta kertynyttä hiljaista tietoa jaetaan ryhmässä muille jäsenille Tietotorin avulla. 

Tieto Kiertoon on myös kestävän ajattelun toimintamalli, jossa yksityisten tai ryhmäkeskustelujen avulla voi kurssialustallamme suorittaa opintokeskus Siviksen myöntämän Tieto Kiertoon- osaamismerkin.

Liity Tukitiimiin, osallistu Pilottiin

Tiedon kierrätystä digivälinein kokeillaan Porukan oman Moodle -alustan avulla. Ryhmien kokoontumisia voidaan näin tehdä ajasta ja paikasta riippumatta esimerkiksi Zoom- tapaamisten avulla,  yhteiset pohdinnat ja suunnitelmat ovat tallessa omassa arkistossa myös myöhempiä tarpeita ajatellen. Osallistujat voivat hakea Tieto Kiertoon – osaamismerkin, jonka myöntää Opintokeskus Sivis.

Keskustelulla kohti Kestäviä ratkaisuja

 

Viiden tapaamiskerran aikana

1. Tutustaan, kerrotaan toiveita ja odotuksia

2. Ideoidaan, visioidaan, unelmoidaan

3. Kannustetaan, vahvistetaan uskoa

4. Pohditaan toiveiden muuttamista käytännöiksi

5. Kootaan yhteen ja ’klousataan’

Porukan Tieto Kiertoon -pilotin

Tieto Kiertoon – ryhmissä erilaiset ja eri ikäiset toimijat käyvät läpi keskeisiä ja itselle tärkeitä kestävyyden asioita. Keskustelun ja  itsearvioinnin avulla voidaan muodostaa Porukan yhteisesti hyväksymiä toimintatapoja, jotka noudattavat sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen kestävyyden periaatteita. 

Tieto kiertoon -toiminta on suunniteltu vapaaehtoistoiminnan muodoksi ja pohjaa avoimuuteen, molemminpuoliseen sitoutumiseen ja luottamukseen: Tietoa kierrättämällä voidaan tukea yhteisöllisyyden rakentumista sekä henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Nuorten kykyjen tunnistamisella ja vahvistamisella voidaan tarjota nuorille mahdollisuuksia tehdä ympäristötekoja ja elämänvalintoja kohti kestävää hyvinvointia. 

 

Tieto Kiertoon -toimintatapaa on kehitetty  Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa ALL-YOUTH -hankkeessa Itä-Suomen Yliopistossa. Toiminnan jalkauttamisessa pääyhteistyökumppanina on Opintokeskus Sivis.

Kuinka kohdata ja jakaa ilmastohuoleen ja kestävään elämäntapaan liittyviä kysymyksiä, tiedontarvetta ja kenties ahdistustakin? On kyse meitä kaikkia kansalaisia koskettavasta asiasta. Kaikkia meitä ilmastoon liittyvät asiat puhuttavat syvästi. Vapaan sivistystyön kentällä, ja erityisesti kansalaisjärjestöjen koulutus- ja opintotoiminnan alueella toimiva Opintokeskus Sivis on ollut mukana tuottamassa Itä-Suomen yliopiston ALL YOUTH -tutkimushankkeen kanssa nuoria ja aikuisia yhdistävää Tieto kiertoon -toimintaa. Ydinajatuksena on tarjota forum ja keskusteluyhteys nuorten ja kestävät elämäntavat läheiseksi kokevien aikuisten välille.

Miksi, Kenelle, Miten?

Tieto kiertoon -toiminta on suunnattu erityisesti 15–30-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille, jotka ovat kiinnostuneita luonnosta, ympäristövaikuttamisesta ja kestävästä kehityksestä, mutta ideaa voi soveltaa toki muunkin ikäisten toimintaan. Kukin ryhmä luo omanlaisensa ohjelman ja toimintatavat. Tietoa ja ajatuksia jakaen, kierrättäen ja uutta oppien löydetään uusia näkökulmia ja ratkaisuja kestävään elämäntapaan liittyviin kysymyksiin yrittäjien, yhdistystoimijoiden ja muiden ihmisten kesken iästä, asuinpaikasta ja taustasta riippumatta. Yhteiset keskustelut lisäävät myös vaikuttamisen keinoja ja tuovat esiin osaamista. Tiedon kierrättäminen osaltaan vahvistaa niin nuorten, kuin muidenkin heikommassa asemassa olevien kansalaisten mielipiteiden ja valintojen merkitystä. 

 

 

Käytännön sovelluksena voivat olla eri tavoin toteutetut, nuorista ja vapaaehtoisista aikuisista koostuvat keskusteluryhmät. Vapaaehtoisiksi aikuismentoreiksi sopivat luotettavat ja asiasta innostuneet aikuiset. Erityisosaamista ei vaadita, vaan elämänkokemus riittää. Ryhmät voivat toimia myös vertaisoppimisen ja vertaismentoroinnin pohjalta, mentoreiden löytyminen ei ole edellytys ryhmän syntymiselle. Ryhmissä kuunnellaan ja keskustellaan kestävien toimintatapojen merkityksestä ja mahdollisuuksista, sekä löydetään sopivia tapoja ympäristövaikuttamiseen. Tieto kiertoon -mallin opas antaa toimintaan raamit ja käytännön ohjeita. Tieto kiertoon -ryhmien osallistujamäärää ei ole tarkasti rajattu. Lähtökohtana on, että osallistumiskynnys on matala.

Sekä nuori, että vapaaehtoisena toimiva aikuinen voivat suorittaa digitaalisen Tieto kiertoon -osaamismerkin, jonka mallia koordinoiva organisaatio voi myöntää, kun merkin suorittamiseen vaadittavat vaiheet on käyty loppuun. Nuoren oppimat kansalaistaidot ja oman osaamisen tunnistaminen edesauttavat aktiivista osallistumista yhteiskunnassa. Näistä taidoista nuorille voi kertyä erilaisia osaamismerkkejä, jotka Opintokeskus Sivis jäsenjärjestöineen ja muut toimijat voivat myöntää. Aikuiselle Tieto kiertoon -malli antaa mahdollisuuden laittaa tieto kiertoon ja osaamismerkin avulla myös osoittaa, että hänellä on kokemusta mentoroinnista ja valmiuksia kohdata nuoria.

Lue kokemuksia ALL-YOUTH -blogista

Kysy Lisää tai Ilmoita ryhmä

Tule Mukaan, Laitetaan Tieto Kiertoon!

Piharakentajan ABC

Peruskurssi pihan suunnittelusta ja rakentamisesta. Opi oman pihan suunnittelun perusasiat, ja tärkeimmät tekijät onnistuneessa toteutuksessa.

Read More »

Kokemuksesta oppii

Blogit ja Tuki

Maksuttomat Jäsenpalvelut

Tukifoorumi
Jäsenille

Tukifoorumilla on asiantuntijoita vastaamassa kysymyksiin, oma palsta jäsenten kanssa käytävälle keskustelulle ja vaihtotori, jossa toisen roska voi muuttua toisen aarteeksi

Artikkelit

Virena- ajankohtaiset

Virena – kevät 2021 Taimien ennakovaraukset Varaa perennataimet ja tarjouseräst puuvartiset kasvit kevään pihaprojektiin nyt

Askarella

Askarella Savitaipaleen Ainolassa viettää talvella hiljaiseloa. Tuotteita toki pääsee tutkimaan aina sopimuksen mukaan, kunhan lämpimästi pukeutuu.

Kielomäen blogi

Talven pakkasilla on aikaa tuumailla. Mielessäni on ollut jo pitkään koittaa avata hunajapurkin sisältöä hunajan ystäville :).

Onko hunajassa sokeria? Miksi hunajaa ei saa antaa alle 1-vuotiaille?
Voinko itse tunnistaa väärennetyn hunajan? Purkissa lukee Luomu Hunaja suomeksi, mutta alkuperäksi on merkitty EU ja EU:n ulkopuoliset maat, MITÄ???

Porukan Tarina

Porukan Tarina Lue Blogista kuinka Porukka sai alkunsa, ja mitä kaikkea sen rakentumiseen on kuulunut       Porukan tarina on alkanut kevättalvella 2019. Työssäni yritysneuvojana olen kuunnellut pienten maaseututoimijoiden