Porukan Tarina

Lue Blogista kuinka Porukka sai alkunsa, ja mitä kaikkea sen rakentumiseen on kuulunut

 

 

 

Porukan tarina on alkanut kevättalvella 2019. Työssäni yritysneuvojana olen kuunnellut pienten maaseututoimijoiden toiveita käytännönläheisestä markkinointiavusta, tuskailua nettitaitojen puuttumisesta ja pienelle yrittäjälle markkinoinnin kalliista hinnasta jo yli kymmenen vuoden ajan. Vaikka teknologia ja menetelmät ovat tänä aikana huimasti muuttuneet, tarpeet yhteistyön ja tuen osalta ovat säilyneet hyvin samanlaisina.

Himmelistä se ajatus sitten lähti...

Ely- keskuksen yritykselleni Virena Ky:lle myöntämän kehittämishankkeen tuella aloitin yhdessä asiantuntijoiden ja pienyrittäjistä koostuvan tiimin kanssa kehittämään ideaa yhteisestä verkkoalustasta, jossa yhdistyisivät osaamisen tukipalvelut, yhteinen markkinointinäkyvyys verkkosivustolla, sekä yhteisellä markkinointibudjetilla saavutettava parempi näkyvyys pienille maaseututoimijoille.

Porukan alustan kehitystyössä olen joutunut kohtaamaan paitsi oman osaamiseni rajallisuuden, myös teknisten järjestelmien ja saatavilla olevien tukipalvelujen puuttumisen, yhteensopimattomuuden ja joustamattomuuden. Havainnut olen myös sen sen tosiasian, että ‘tavanomaisia tapoja’ kyseenalaistavaan kehitystyöhön on todella vaikeaa saada asiantuntija-apua. 

Moni IT- ammattilainen oli valmis auttamaan omista osaamisen lähtökohdistaan ja intresseistään käsin. Uusien menetelmien testaamisen ja innovatiivisten kokeilujen tielle ei ammattilaisia tahtonut millään saada mukaan lähtemään.

HIMMELI system Digivipu
vanha sivusto1

Jostain on liikkeelle polkaistava

Ensimmäinen pilottiversio (porukan.com) järjestelmästä saatiin valmiiksi vuoden 2019 lopussa ja se perustui tarkoitukseen suositellun valmiin kauppajärjestelmän ja kotisivualustan hyödyntämiseen. Varsin nopeasti kehittäjäryhmälle selvisi, että tämän tyyppiset systeemit on tehty yhden toimijan tarpeita ajatellen,  teknisiä ongelmia yhteiskäytössä alkoi ilmetä eri yhteyksissä kauppatoiminnan vilkastuessa:

1. Shopify- kaupan lisäosilla saatiin monimarkkinapaikka avattua, mutta siihen linkittyvä lisäosa ei osannut jyvittää lähetyskustannuksia oikein. Teknisesti ja visuaalisesti monet kokivat pohjan hankalaksi käyttää.

2. Wix- sivuston lisäosilla sai blogialustan ja varausalenterin kyllä käyttöön, mutta varsin rajallisilla ominaisuuksilla. Lisäksi käyttöliittymästä puuttuva suomen kieli toi omia haasteitaan matkalle.

3. Tukipalvelut oli hajautettu useaan paikkaan. Useita eri kanavia käyttäen joutuivat käyttäjät kirjautumaan eri sivuille, ja sekaannuksia sekä epätietoisuutta oli paljon liittyen tiedon sijaintipaikkoihin.

4. Lukuisten lisäosien käyttö ja eri järjestelmien yhteiskäyttö oli saatuun hyötyyn nähden kallis ja työläs, sekä häiriöherkkä ylläpidettävä. 

Tukea Itä-Suomen Yliopistolta

Aloitin väitöskirjaopinnot Itä-Suomen Yliopistossa 2020 alussa. Työtehtäviini kuului pohtia mahdollisuutta ALL-YOUTH -hankkeessa kehitetyn Tieto Kiertoon -mallin jalkauttamisesta myös verkkoympäristöön yhdessä Opintokeskus Siviksen kanssa. Päätin yrittää integroida mallia Porukan alustaan, koska kehittäjäryhmämme oli jo valmiina tätä testaamaan. Aiemmin todettujen teknisten ongelmien vuoksi tässä yhteydessä tarvittiin järjestelmän uudelleenarviointia.  Päädyin  rakentamaan sen kokonaan uudelleen, tällä kertaa avoimen lähdekoodin WordPress -alustalle. Uudessa pohjassa  Moodle -oppimisalusta yhdistyy lisäosan avulla WP- sivustoon ja WooCommerce-kauppapohjaan.

 

 

Teknisiä haasteita ja osaamisen vajetta

Minulla ei ollut aloitusvaiheessa minkäänlaista WP- osaamista, puhumattakaan koodausosaamisesta. Tapasin useita alan yrittäjiä, ja esitin toivelistani järjestelmän sisällöstä sekä tarpeestani opetella se itse rakentamaan. Halusin olla mukana kehitystyössä itse kyetäkseni seuraamaan eri vaiheita tutkimusmielessä, ja toisaalta oppiakseni toteuttamaan  toivotut kurssisisällöt Porukan jäsenten tukimateriaaliksi.

Alan asiantuntijat tarjosivat minulle  mahdollisuutta liittyä valmiisiin myyntijärjestelmiin, tai vaihtoehtoisesti halusivat tehdä koodaamalla Porukalle kokonaan oman teknisen toimintaympäristön. Nämä vaihtoehdot eivät kuitenkaan olisi ratkaisuja tarjonneet. Koodattu järjestelmä olisi täyttänyt vain alussa määritellyt kaupan tarpeet. Sen mukauttaminen toiminnan muuttuessa olisi ollut itselleni mahdoton koodishow. Valmiit alustat puolestaan soveltuivat vain toimijoille, joilla on Y-tunnus, ja ne kaikki painottuvat myyntinäkökulmaan. 

Oma ideani perustuu nimenomaan oppimisen, myynnin ja tukipalvelujen yhteensovittamiseen, eikä tällaista valmiina ole tähän saakka ollut. Siispä kokeilujen, yrityksen ja erehdyksen, sekä useiden eri asiantuntijoiden antaman tuen avulla on lopulta aikaansaatu  jotain aivan uutta. Tällä matkalla olen myös itse saanut oppia hurjan paljon niin teknisiä taitoja, kuin aivan uudenlaisia yhteistyön muotojakin.

tietok
kaikki yhdessä

Pienilläkin on väliä!

Kaikilla Porukan jäsenillä ei Y-tunnusta ole, eivätkä he sitä halua. Esimerkiksi taiteilijoilla tai eläkeläisillä yrittäjyys ei  haaveissa siintele, heidän intressinsä liittyvät ehkä vain harrastuksiin  tai oman toiminnan näkyväksi tekemiseen. Kuitenkin tällaisten pienten toimijoiden uniikit tuotteet ja palvelut tuovat valtavasti lisäarvoa myös paikallisten palvelujen valikoimaan kokonaisuutena, ja ne ansaitsevat tulla yhtä lailla nähdyksi.

yleiskuva

Taistelu Pienten Puolesta jatkuu

Tällä kehittämisen tiellä on monta mutkaa, mäkeä ja kuoppaa ollut ylitettävänä ja kierrettävänä, mutta nyt, vajaat kaksi vuotta myöhemmin koko paketin tekninen toimintaympäristö on saatu valmiiksi.  Kehitystyö ei koskaan tule valmiiksi, koska mukana olevat toimijat vaihtuvat, välineet ja menetelmät muuttuvat kaiken aikaa. Tärkeintä onkin pysyä ‘surffilaudalla’ ja ratsastaa muutoksen mukana.

Monia haasteita eri yksityiskohtien hiomisessa odottaa vielä ylittämistä, mutta nykyinen järjestelmä on siihen teknisesti valmis. Kuten olen minäkin. WP- pohjainen alusta taipuu yhtälailla kauppaan kuin blogienkin kirjoittamiseen, se tarjoaa lukemattoman määrän maksuttomia ja edullisia lisäosia erilaisten toimijoiden tarpeita ajatellen. Viimeisimpänä ominaisuutena olemme ottaneet käyttöön tapahtumakalenterin, johon jokainen jäsen voi itse luoda erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia, sekä halutessaan myös lipunmyynnin ilman mitään lisäkustannuksia. Näin yhdistyksillekin tarjoutuu ammattimainen ja turvallinen tapa siirtyä paperilomakkeista verkkomyyntiin, ilman teknisiä erityistaitoja.