Yhteispelin Perusasiat

Porukan ydinideana

on olla tukena kasvuun ja kehittymiseen ’ niille kaikkein pienimmille’, joiden resurssit muuten eivät ehkä riitä toiminnan kehittämiseen. Vahva ja monipuolinen paikallistoiminta tukee ja rikastuttaa maaseutualueiden palvelutarjonnan kehittymistä sekä alueella vierailevien, että paikallisasutuksen näkökulmasta.

Porukkaan ovat tervetulleita

mukaan myös menestyneet maaseudun perheyritykset, jotka haluavat olla osa ’Pienten Parvea’. Omalla esimerkillään ja kyvykkyydellään ne luovat uskoa ja uskallusta toimintansa alkutaipaleella oleville ja tuovat kokemusta, tietoa ja oman alansa huippuosaamista niiden pienimpienkin  ulottuville. Vastapainoksi pienemmät tuovat näkemystä asiakaspinnan tarpeista ja voivat tarjota paikallisia palveluja osaksi tuotepakettien kehittämistä.

Porukan yhteistoiminta

perustuu avoimuuteen, reiluun peliin, tasa-arvoisuuteen  ja win-win -ajatteluun. Jokaisella on Porukan parvessa jotain annettavaa, ja kaikkia kunnioitamme saman arvoisina toimialasta, yrityksen koosta tai henkilötaustoista riippumatta. Porukan toimintaa on kehitetty yhteistyössä Strategisen Tutkimuksen Neuvoston rahoittaman ALL-YOUTH -hankkeen ja siihen liittyvän Tieto Kiertoon -mallin kehitystyötä.

Porukan yhteinen alusta

on kaikille avoin, sitoutumaton ja järjestäytymätön foorumi, jonka tavoitteena on tukea siihen liittyneiden ihmisten ja pienyrittäjien toiminnan kehittymistä yhteistoiminnan avulla, ei vain rahoittaa  itse järjestelmää. Kerätyillä osallistumismaksuilla katetaan teknisen toimintaympäristön kustannusten lisäksi yhdessä sovitut markkinointi- ja koulutustoimenpiteet kunkin jäsenen omaan tarpeeseen sopivina  palvelukokonaisuuksina.

Porukan  Tukitiimi

 koostuu järjestelmässä mukana olevista toimijoista (yrittäjät tai yksityiset ihmiset), joiden kanssa sovitaan yhteisistä markkinointi- ja koulutustoimenpiteistä jäsenille. Tukitiimiin voivat liittyä eri alojen osaajat. Tukipalveluja  tiimiläiset tarjoavat harkintansa mukaan pro bono -periaatteella maksutta muille jäsenille,  maksullisia palveluja Tukitiimin jäsenet voivat tarjota Porukan kaupan kautta.    Järjestelmän  omistaja, kehittäjä ja vastuullinen ylläpitäjä on Virpi Pakarinen, yrittäjä Virena Ky:ssä.

Tule mukaan Porukkaan

"Tässä ryhmässä selvästi panostetaan yhteiseen hyvään"
HaniDesign
Jäsen keväästä 2020

Toimintaympäristö ja kustannukset

Porukan alusta

sisältää verkkosivuston, verkkokaupan, Moodle- oppimisalustan, tukifoorumin ja yhteistoiminnan suunnittelutyökaluja. Tukifoorumilla on sekä maksuttomia, että maksullisia palveluja saatavilla.  Kauppa on toteutettu Woocommerce- alustalla ja siihen liitetyllä Marketplace- sovelluksella.  Tukipalveluiden etävälineinä käytössämme ovat Teams ja Zoom, sekä Googlen palvluja. Mahdollisista järjestelmämuutoksista päätetään yhdessä tukitiimin kanssa. 

Porukan sivustolla ja kaupassa

jokaisella jäsenellä on mahdollisuus maksuttomasti markkinoida tuotteitaan ja palvelujaan alustalle rakennettavalla verkkosivullaan ja verkkokaupassaan, ja käyttää jäsensivujen maksuttomia  tukipalveluja rajattomasti. Tukipalveluja kehitetään jäsenten toiveiden mukaan, ja niitä voivat olla esimerkiksi erilaiset koulutuspaketit (verkossa), asiakirja- ja lomakepohjat, markkinoinnin materiaalimallit jne.  Maksullisia palveluja tarjoavat alkuvaiheessa mm. IT- alan,  taloushallinnon ja markkinoinnin/ yritysrahoituksen asiantuntijat. Jäsenet voivat tarjota myös maksullisia tukipalveluja järjestelmän sisällä muille jäsenille oman ammattiosaamisensa puitteissa markkinapaikka- foorumilla.

Porukan verkkokaupassa

jokaisella  jäsenellä on mahdollisuus tarjota rajattomasti omia tuotteitaan ja palvelujaan myyntiin omalta Kauppiassivultaan. Jäsenillä on täydet muokkausoikeudet omaan kauppaansa. Moderaattorina toimii järjestelmän ylläpitäjä, jäsenet vastaavat itse oman kauppansa lainmukaisuudesta. Kaupan myynneistä ei peritä provisiota.  Verkkokauppaan voidaan luoda fyysisten tuotteiden ohella digitaalisia tuotteita (esim. pääsyliput), varattavia tuotteita (esim. tilavuokraus, majoitus) ja palvelutuotteita.  Kaupan aloitusvaiheessa käytössä on 30 pv:n ilmainen koejäsenyys, jonka jälkeen voi valita omaan toimintaan soveltuvan vuosimaksullisen jäsenpaketin.

Porukan markkinointikanavina

ensisijaisesti toimivat yhteinen verkkokauppa ja siihen liitetyt yhteismarkkinoinnin kampanjat (tiimeittäin, tuoteryhmittäin ja kausittain sekä B2B -kohdennettuna). Lisämyyntikanavina toimivat suoramyynti yrityksiin (asiakaskirjeet ja henkilökohtainen myynti), suosittelu ja yhteistapahtumissa (esim. messut tai muut myyntitapahtumat) tapahtuva myynti. 

Verkkokaupassa myytäville tuotteille tehdään erikseen sovittaessa markkinointikampanjoita mm. uutuuksista, yhteistuotteista (esim. yritysmyynti) ja kausikampanjoina tiimeittäin (esim. joulu/ pääsiäinen yms).  Markkinoinnin tulokset  analysoidaan ja raportoidaan jäsenille.

Jäsenyys ja jäsenmaksu

Jäsenyys ja jäsenmaksu

 Jäseneksi liittyessä  on 30 pv:n ilmainen koejakso perusjäsenenä. Tämän jälkeen on valittavissa kolme eri tyyppistä kauppiasjäsenpakettia, joissa on mukana eri suuruiset tuotemäärät ja markkinoinnin paketit.

Kauppiasjäsenen ensimmäisen  12 kk:n jäsenmaksu on 124 eur (sis Alv 24%). Ensimmäisen 12 kk:n jälkeen jäsenyysjaksot ovat joko 12 kk (124 eur) tai 3kk (50 eur). Jos esimerkiksi teet kauppaa pääasiassa joulu- tai kesäsesongilla, voit laittaa kauppasi tauolle kun et sitä tarvitse, ja maksaa vain niistä kuukausista, jolloin haluat lisänäkyvyyttä. Kauppiasjäsenyys oikeuttaa 100 tuotteeseen  verkkokaupassa, kuukausittaisilla lisäpaketeilla voit ostaa lisää tuotetilaa halutessasi.

 Lisätietoja  jäsenyydestä ja käytännön toimista voit aina kysyä sähköpostitse posti@porukan.com, tai soittaa p. 040 7301300 (Virpi Pakarinen). Otamme mielellään vastaan kaikenlaisia kehitysehdotuksia, että tästä alustasta saadaan kaikkia toimialoja ja toimijoita parhaiten hyödyttävä kokonaisuus.  yyden 

Ansaitse jäsenhankinnalla

 

 

 Uusjäsenhankinnasta jäsenet saavat 10% provisiopalkkion, eli 10 eur (+Alv 24%) jokaisesta ensimmäisen vuoden jäsenmaksun maksavasta uudesta jäsenestä.   Jäsenhankintatulot ensisijaisesti vähennetään suosittelijan omasta seuraavan vuoden jäsenmaksusta, ja ylittävältä osin maksetaan suosittelijan tilille kuukausittain. Kymmenen uutta jäsentä suosiusten kautta tuo siis suositteljalle ilmaisen jäsenvuoden. Uusjäsenhankintaa voi tehdä esimerkiksi sopimalla soittoaikoja järjestelmän ylläpitäjälle, joka antaa ennen liittymistä tarpeellisia lisätietoja. Uusi jäsen voi myös liittyä suoraan liittymislomakkeella. Lomakkeelle on hyvä pyytää kirjaamaan suosittelijan nimi, että palkkio kohdistuu oikein.