5

Tapaamista

Kaikille

kenelle?

Suomi

kieli

Yleiskatsaus

 VERTAISVALMENNUKSEN TAPAAN KESKUSTELLEN JA IDEOIDEN HAETAAN RATKAISUJA PIENTEN MAASEUTUTOIMIJOIDEN HAASTEISIIN

Tämän ryhmän tarkoitus on vaihtaa ajatuksia pienyrittäjän kohtaamista haasteista liittyen kestävään yritystoimintaan. Keskustelu käydään viiden Tieto Kiertoon- teemaan liittyvän portaan avulla. Keskustelun eteneminen noudattaa ALL-YOUTH -hankkeessa tuotettua Tieto Kiertoon -mallia, ja läpikäyneet saavat Opintokeskus Siviksen myöntämän Tieto Kiertoon -osaamismerkin.

vertaisvalmennus tarjoaa esimerkiksi:

kenelle?

Keskustelu yleensä avaa monia solmuja, ja toisaalta rikastuttaa ja vahvistaa ideointia. Pienten toimijoiden kestävään kehittämiseen kuuluvat neljä pääkohtaa ovat: Taloudellinen kestävä pohja liiketoiminnalle, Ympäristön huomioiminen kehittämisessä, Kulttuurin ja perinteen säilyttäminen myös jälkipolville, sekä yhteinen ja yhteisöllinen tekeminen. Jos olet näistä asioista kiinnostunut, niin tämä on juuri Sinua varten!

NÄIN SE MENEE:

1. Tutustuminen ja oman mielen päällä liikkuvan asian esittely ( se voi liittyä yleisesti maailmanmenoon ja omaan tulevaisuuteen sen osana tai johonkin ihan tiettyyn pulmaan tai vaikka ideaan. Miten tätä asiaa voisi yrittää ratkaista ja mitkä on omat keinot siihen, millaista apua pitäisi saada? Löytyykö ryhmästä yhteisiä huolenaiheita? Kuinka niitä voisi yrittää yhdessä yrittää ratkaista? 

  • keskusteluryhmä

2. Ideointi, jossa pohditaan mitä edellä kuvatulle ja koostetulle yhteiselle haasteelle voisi tehdä? Ratkaisukeskeinen pohdinta yhdessä.

  • Chat

 

3. Omien vahvuuksien ja mahdollisuuksien tunnistaminen ja keinot niiden vahvistamiseen. Mitä konkreettisia toimenpiteitä on mahdollista tehdä, millaista apua niiden tekemiseen tarvitaan, ja mistä sitä voisi saada?

  • Ideapaperit ja kommentointi

 Toimintasuunnitelma: Mistä aloitetaan, mitkä ovat tavoitteet?

Konkreettinen ja tavoitteellinen suunnitelma.

Palautekeskustelu: Mitä toiminta tuotti, löytyikö apua haasteeseen, tai selkisikö suunta, jota kohti seuraavaksi kuljetaan?

  • Kysely

Tästä mukaan