question mark 1722862 1920
CATEGORY: Jäsenille

Tieto Kiertoon – keskusteluryhmä

Course Access: Lifetime
Kurssi Yleiskatsaus

KESKUSTELLEN JA IDEOIDEN RATKAISUJA PIENTEN MAASEUTUTOIMIJOIDEN HAASTEISIIN

Tämän ryhmän tarkoitus on vaihtaa ajatuksia pienyrittäjän kohtaamista haasteista liittyen kestävään yritystoimintaan. Keskustelu käydään viiden Tieto Kiertoon- teemaan liittyvän portaan avulla. Keskustelun eteneminen noudattaa ALL-YOUTH -hankkeessa tuotettua Tieto Kiertoon -mallia, ja läpikäyneet saavat Opintokeskus Siviksen myöntämän Tieto Kiertoon -osaamismerkin.

image

1. Tutustuminen ja oman mielen päällä liikkuvan asian esittely ( se voi liittyä yleisesti maailmanmenoon ja omaan tulevaisuuteen sen osana tai johonkin ihan tiettyyn pulmaan tai vaikka ideaan. Miten tätä asiaa voisi yrittää ratkaista ja mitkä on omat keinot siihen, millaista apua pitäisi saada? Löytyykö ryhmästä yhteisiä huolenaiheita? Kuinka niitä voisi yrittää yhdessä yrittää ratkaista?

2. Ideointi, jossa pohditaan mitä edellä kuvatulle ja koostetulle yhteiselle haasteelle voisi tehdä? Ratkaisukeskeinen pohdinta yhdessä.

3. Omien vahvuuksien ja mahdollisuuksien tunnistaminen ja keinot niiden vahvistamiseen. Mitä konkreettisia toimenpiteitä on mahdollista tehdä, millaista apua niiden tekemiseen tarvitaan, ja mistä sitä voisi saada?

4. Toimintasuunnitelma: Mistä aloitetaan, mitkä ovat tavoitteet?

5. Palautekeskustelu: Mitä toiminta tuotti, löytyikö apua haasteeseen, tai selkisikö suunta, jota kohti seuraavaksi kuljetaan?